logotype

1948

Rocznik  1948
L.p. Nazwisko szkolne i imię klasa e-mail
1 Benedek Witold    
2 Charszewski Włodzimierz     
3 Czerwiński Jan    
4 Dedecjus Włodzimierz    
5 Elkowicz Eugeniusz    
6 Filas Lech    
7 Finksztajn Andrzej    
8 Frenkiel Izasław    
9 Gidyński Włodzimiez    
10 Głuszkowski Benon    
11 Golnik Włodzimierz    
12 Grell Stanisław    
13 Jagodziński Zbigniew    
14 Jarzębowski Władysław    
15 Kasiński Antoni    
16 Krysiński Włodzimierz    
17 Liniecki Julian    
18 Łukoś Lech    
19 Majerski Jerzy    
20 Mandybur Tadeusz    
21 Mańkowski Waldemar    
22 Perdkiewicz Władysław    
23 Prywer Jerzy    
24 Sawicki Jerzy    
25 Siewierski Andrzej    
26 Skrzycki Wojciech    
27 Stępkowski Zbigniew    
28 Szapirow Gedalie    
29 Szymczykiewicz Józef    
30 Tacikowski Jan    
31 Tatar Andrzej    
32 Wallis Aleksander    
33 Wąsowski Jacek    
34 Ziomecki Wacław