logotype

Kontakt

Darowizny na cele statutowe, składki członkowskie i dobrowolne wpłaty

przyjmujemy na konto bankowe STOWARZYSZENIA

33 1050 1461 1000 0022 8845 3208

prowadzone w ING Bank Śląski O/Łódź

 

 

Stały termin spotkań Zarządu (Szkoła, przeważnie sala nr 24, na parterze)
Pierwszy czwartek każdego miesiąca - godz. 17.30 - 18.30

Adres poczty elektronicznej do korespondencji ze Stowarzyszeniem

stowarzyszenie3lo.lodz@gmail.com

 

 

 

Skład Zarządu

     

Henryk Grunert

prezes

 

Ewa Piróg

I wiceprezeska

ewa.pirog@wp.pl

Elżbieta Mielicka

II wiceprezes

emielicka@iw.lodz.pl

Janusz Dąbrowski

sekretarz

janusz.dabrowski@onet.pl

Tadeusz Bienias

z-ca sekretarza

tadeusz.bienias1955@gmail.com

Violetta Szymałkowska

skarbniczka

szymalkowski@mnc.pl

Bogdan Zientarski

z-ca skarbniczki

bogdan.zientarski@gmail.com

Wiesława Chwiałkowska-Liro

członkini

zwiedlarosa@interia.pl

Piotr Jaworski

członek

pjaworski800@gmail.com

Mirosław Kula

członek

mirekkula@wp.pl