logotype

Znani

 

Znani absolwenci

III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w

Łodzi

 

Lp.

Zdjęcie

Nazwisko

Imię

Informacje

Rok
urodzenia

Rok
matury

1

 Amanowicz

   Marek

płk. prof. dr hab. inż. telekomunikacji

Wojskowa Akademia Techniczna

Polska Akademia Nauk

1946

1964

2

    Amanowicz

    Jacek

 

dr inż. inżynieria chemiczna i procesowa

doradca naukowy na Uniwersytecie w Santa Clara (Kuba) w latach  1968-1970

pofesor Uniwersytetu Technicznego w Algierze w latach 1976-1997

prezes Stowarzyszenia Wychowanków w latach 2006 - 2016

 

 

1953

3

   Amsterdamski

      Piotr

profesor astronomii, doktor fizyki, tłumacz, alpinista

zginął w Tatrach 12 lutego 2008 roku

1955

1974

 4

Axentowicz

Marek

wieloletni przedstawiciel na Polskę szwajcarskiego koncernu chemicznego CIBA_GEIGY AG.

Autor artykułów w prasie fachowej i książki „Tworzywa sztuczne w budowie wykrojników” (WNT 1963, 1965).

1934

1952

5

    Bacewicz

   Kiejstut

dr honoris causa            prof.  Akademii Muzycznej w Łodzi

pianista i kompozytor

Wikipedia

1904

1924

6

    Bartczak

Tadeusz Jan

prof. dr hab. n. chemicznych Politechnika Łódzka

1935

1952

 7

 

     Bienias

   Ludomir

płk. w st. spoczynku,

prof. dr hab. med.

dermatolog

Klinika Dermatologii WAM

zmarł w 2022 roku

Wikipedia

1924

1945

8

Ilustracja

   Bieńkowski

 Władysław

socjolog

dyrektor Biblioteki Narodowej w latach 1948-1956

minister Oświaty w latach 1956-1959

polityk, poseł na Sejm

Wikipedia

1906

1926

9

     Bodalski

     Jerzy

prof. dr hab. n. med.

prorektor Akademii Medycznej w Łodzi

1933

1951

10

    Chmielnik

    Jacek

aktor filmowy i reżyser

Wikipedia

 

1971

11

    Chomiczewski

   Krzysztof

płk. w st. spoczynku

prof. dr hab. n. med.

Wikipedia

1942

1959

12

     Dębowski

   Andrzej

inżynier, żeglarz

dr inż. automatyki i robotyki, profesor Politechniki Bydgoskiej

emerytowany profesor Politechniki Łódzkiej

działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, współzałożyciel Akademickiego Klubu Żeglarskiego AZS-ZSP w Łodzi,kapitan jachtowy i motorowodny

 

1947

1965

13

   Dramiński

     Marcin

prof. dr hab. n. chemicznych

Wikipedia

1940

1957

14

       Drygas

    Maciej

reżyser filmowy

absolwent moskiewskiej szkoły filmowej

Wikipedia

1956

1975

15

     Dubicki

   Tadeusz

prof. dr hab. nauk humanistycznych, historyk

Wikipedia

 

1966

16

    Ereciński

      Jan

prof. dr hab. n. med. pediatra, Akademia Medyczna Gdańsk

1940

1957

17

    Feliksiak

   Stanisław

prof. dr n. biologicznych

Wikipedia

 

1926

18

   Filipowski

  Grzegorz

 

najlepszy w historii Polski łyżwiarz figurowy

Wikipedia

1966

1985

 19

 

Golański

Henryk

prezes Stowarzyszenia Wychowanków wybrany w roku 1933

od 1939 członek Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej ps. „Marek”.

inżynier elektryk, dyplomata, polityk

Minister Szkolnictwa Wyższego w latach 1959-65

1908

1926

20

     Groński

    Marek

historyk, poeta, dziennikarz, satyryk

zmarł w 2018 roku

Wikipedia

1939

1956

21

      Grunert

    Henryk

komandor por. dyplomowany

dowódca Zespołu Okrętów Rakietowych MW RP, zwolniony z armii w Stanie Wojennym

kapitan Żeglugi Wielkiej

prezes Stowarzyszenia Wychowanków w latach 2016-2023

zmarł w 2023 roku

 

1939

1958

22

     Gwizdka

    Marian

płk. pożarnictwa, Kom. Woj. Straży Pożarnej w Łodzi,

zmarł w 2009 roku

1914

1933

23

     Hensz- Chądzyńska

      Ewa

dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego,

były V-Prezes O/Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

zmarła w 2019 roku

Wikipedia

1946

1963

24

     Jackowski

    Stefan

prof. dr hab.n. matematycznych; prof. zw.  Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1990-96 i 1999-2005.

prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 2005-2013.

członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 2016-2020

Wikipedia

1951

1968

25

   Jakubowski

    Marek

prof. dr hab.

toksykolog

sekretarz Naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Ekspert Biura Regionalnego WHO dla Europy,

członek honorowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

1939

1956

26

    Jażdżewski

  Krzysztof

profesor nauk biologicznych, hydrobiolog

prorektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1990-1996

Wikipedia

 

 

27

        Jocz

   Andrzej

prof. zw. ASP w Łodzi i Uniw. A.Mickiewicza w Poznaniu

sztuki piękne, rzeźba

zmarł w 2022 roku

Wikipedia

1941

1960

28

    Józefowicz

    Edward

dr hab. inż. fizyka atomowa Instytut w  Świerku

Wikipedia

1936

1952

 29

 

     Jurowski

     Piotr

prof. dr hab. med.

okulista

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

II Katedra Chorób Oczu Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

 1965

 1984

 30

 

Kasprzak

Piotr

prof. chirurgii naczyniowej - Uniwersytet w Ratyzbonie (Niemcy)

- jeden z najwybitniejszych europejskich chirurgów naczyniowych, który w ogromnym stopniu przyczynił się do wprowadzenia wewnątrznaczyniowych technik w polskich ośrodkach.

 dr h.c. Uniwersytetu Medycznego w Warszawie       i Poznaniu

 

https://www.ump.edu.pl/fotogaleria/2019-2020/doktor-honoris-causa-prof-piotr-kasprzak

 

1951

1968

31

       Kern

   Andrzej

adwokat, poseł i V-ce Marsz. Sejmu  w latach 1991-1993

zmarł w 2007roku

1937

1953

32

      Knapik

Jerzy Feliks

fizyk jądrowy - absolwent i pracownik UŁ, do 1988 roku pracownik naukowy ZIBJ w Dubnej k/Moskwy i IBJ/IPJ w Świerku; w latach 1989-1997 Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą w Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w Warszawie, w latach 1997-2008 pracownik dwóch organizacji międzynarodowych w Wiedniu (MAEA - Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i CTBTO - Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization).

1946

1963

33

    Kolasiński

  Sebastian

łyżwiarstwo figurowe -pary taneczne

mistrz Polski w latach 1991 - 2003

1975

1994

34

    Kosiński

   Cyprian    Mieczysław

nominowany do odznaczenia Legią Honorową

reprezentant Polski-siatkarz, inicjator budowy osiedli w Kongo a także rewitalizacji łódzkiej Manufaktury

1938

1955

35

 

    Kozanecki

  Zbigniew

prof. zw. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 

 1951

 1969

36

   Kozielewski

  (Jan Karski)

Jan Romuald

kawaler Orderu Orła Białego, dyplomata, legendarny kurier w czasie II Wojny Światowej

Wikipedia

1914

1931

37

      Krauze

  Tadeusz

mgr matematyki, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego

od 1958 w USA

doktorat z socjologii (PhD)  w 1974 New York University

był profesorem socjologii w Hofstra University

zmarł w 2019 roku

 1934

1951

38

     Krysiński

      Jan

kawaler Legii Honorowej

prof. zw. dr hab. inż.

dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej latach 1987-1990r

rektor PŁ w latach 1990-1996 i 2002-2008

Wikipedia

1935

1952

39

    Krzemiński

  Zbigniew

prof. dr hab. n. med. -mikrobiolog, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi

kierownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej UM w Łodzi

1941

1958

40

Kucza-Kuczyński

   Konrad

prof. dr hab. inż. architekt

Wikipedia

1941

1958

41

     Landkof

  Bronisław

prof. dr hab. inż.

Politechnika - Haifa

1940

1957

42

    Łukomski

   Marek

prof. dr n. med.

laryngolog

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

1939

1957

43

     Machulski

      Jan

aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser, pedagog

zmarł w 2008 r.

Wikipedia

1928

1950

44

     Małafiej

 Eugeniusz

prof. dr hab. n. med. mikrobiolog, absolwent Akademii Medycznej  w Łodzi

1940

1958

45

    Markiewicz

    Marek

adwokat, polityk, dziennikarz

1952

1969

46

      Mayer

    Józef

prof. dr hab. nauk chemicznych

Wikipedia

1939

1956

47

  Napiórkowski

  Kazimierz

prof. nadzw. dr. hab.

fizyka i matematyka

Uniwersytet Warszawski

1941

1957

48

 

     Nazarski

  Ryszard

 Bolesławdr hab. nauk chemicznych (specjalność: fizyczna chemia organiczna)
prof. nadzw. Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
nauczyciel akademicki (od 01.10.1975) - organizator, wykładowca i naukowiec:
synteza organiczna, spektroskopia molekularna (głównie NMR), chemia obliczeniowa
autor/współautor 43 artykułów naukowych w języku angielskim - indeks Hirscha = 14
odznaczony Medalem "Universitas Lodziensis Merentibus" (Za Wybitne Zasługi dla UŁ)
od 01.10.2020 na emeryturze, dalej pracujący naukowo w UŁ jako wolontariusz

https://www.uni.lodz.pl/medal-merentibus/ryszard-boleslaw-nazarski

(treść wpisu w oparciu o dane przekazane przez Ryszarda B. Nazarskiego w dniu 03.09.2023r. i uaktualnione 06.09.2023r.)

1951

1969

49

   Niesiołowski

    Stefan

prof. dr hab.

entomolog, polityk, senator

Wikipedia

1944

1961

50

     Nowacki

      Piotr

absolwent wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi

solista teatru Wielkiego w Łodzi

laureat I nagrody na konkursie Pieśni i Ballad St.Moniuszki (1984)

finalista Konkursu Wokalnego Belvedere w Wiedniu

laureat Konkursu im. Luciano Pavarottiego w Filadelfii

wykonawca głównej partii w Bajce o carze Sułtanie w mediolańskiej La Scali. Występuje na deskach najważniejszych oper i sal koncertowych na świecie

 

1960

1978

51

      Nowak

    Sylwia

łyżwiarka figurowa.pary taneczne

mistrzyni Polski w latach  1991 - 2003

1976

1995

52

      Ochocki

 Aleksander

prof. dr hab. filozofii, Wydz. Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

zmarł w 2022 roku

Wikipedia

1942

1959

53

      Olczak

   Tadeusz

prof. dr hab.

geologia, Uniwersytet Warszawski

zmarł w 1983 roku

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Olczak-Tadeusz-Konstanty;3950707.html

1906

1924

 54

Owczarek

Stanisław

prawnik, sędzia i adwokat

W listopadzie 2005 został powołany przez Sejm RP na stanowisko zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu

Zginął w wypadku samochodowym  19 maja 2006

1952

1971

55

    Pawłowski

  Stanisław

geolog i geofizyk, profesor Instytutu Geologicznego w Warszawie (od 1954)

Wikipedia

1910

1929

56

    Pertyński

   Tomasz

prof. dr n. med.

ginekolog położnik, endokrynolog

pierwszy dyrektor Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

kierownik Kliniki Ginekologii i Menopauzy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki

twórca pierwszej polskiej Poradni Menopauzy

1940

1957

57

      Piechal

    Marian

poeta, eseista

grupa Meteor i Kwadryga

Wikipedia

1905

1927

58

     Pokorski

    Stefan

prof. dr hab. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, fizyk teoretyk (specjalność: teoria cząstek i oddziaływań elementarnych)

profesor Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

1942

1959

59

 

Poniewierka

Andrzej

dr inż. architekt

1971 - Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej obrona pracy magisterskiej  - Dyplom z wyróżnieniem. Nauczyciel akademicki na Wydz. Architektury w Katedrze Podstaw Kompozycji Architektonicznej

1979 – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej obrona pracy doktorskiej

W latach 1996 -2002 , 2005-2008, 2008-2012 Prodziekan d.s. studenckich na Wydziale Architektury  / cztery kadencje/

Organizator studenckich  warsztatów międzynarodowych studenckich we współpracy z uczelniami partnerskimi w  Weimarze, Idstein, Wiesbaden, Stuttgart, Coburg, Cottbus , Osnabruck, Oulu

Od 2015 - do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych

Staże Naukowe:

1978 –TU Dresden Sektion Bauklimatik . Prowadzenie badań w tunelu aerodynamicznym. Badania te zostały wykorzystane w pracy doktorskiej

1999 –Studio Cancilla  w Palermo we Włoszech

1999 –Uniwersytet Techniczny w Grazu

2014 –wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Wydziału Architektury”

Promotor ponad dwustu prac dyplomowych - magisterskich i inżynierski

1971- do chwili obecnej członek SARP. Odznaczony srebrną i złotą odznaką SARP.

1990 -1994  w pierwszych wolnych wyborach samorządowych został wybrany  na Radnego I Kadencji Rady Miejskiej Wrocławia. Jako radny był członkiem Komisji Kultury i Nauki oraz Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury.

2002 -  w pierwszych wyborach był wybrany na Przewodniczącego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP /DS - 0001/. Funkcję tą pełnił przez dwie kadencje.

W latach 2014-2018  piastował funkcję członka Krajowej Rady Izby Architektów RP  i był odpowiedzialny za program Kształtowanie Przestrzeni i Kontaktów z Uczelniami. Do chwili obecnej jest członkiem Okręgowej Rady Izby Architektów  i delegatem na zjazd krajowy.

Laureat wielu konkursów architektonicznych;

Projektant Bulwaru Politechniki Wrocławskiej im Profesora Kulczyńskiego. Za projekt ten został nagrodzony główną nagrodą im  Jerzego Regulaskiego oraz II nagrodą w konkursie Piękny Wrocław.

Wielokrotnie nagradzany nagrodami JM Rektora Politechniki Wrocławskiej i Dziekana Wydziału Architektury. Jest również nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

Odznaka Wyróżnionego Absolwenta Politechniki Wrocławskiej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i organizacyjnej, których rezultaty przynoszą chlubę Politechnice Wrocławskiej (2023).

 

  1946

 1964

60

     Robacha

 Aleksandra

dr nauk med.

lekarz psychiatra specjalista certyfikowany seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

członek Instytutu Zdrowia Seksualnego

posiada certyfikaty Clinical trials in Poland- GPC for Investigators oraz Viena School of Clinical Reasarch

od 1998 kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego i Patologii Współżycia w Łodzi a od 1999 roku Konsultant Wojewódzki w dziedzinie seksuologii dla woj. łódzkiego

1962

1980

61

 

   Romanowska

      Anna

 

prof. dr hab. n. matematycznych (specjalność algebra i jej zastosowania),

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, (dawniej Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) 

prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w latach 1991/93

prodziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych w latach 2008-201

kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału MiNI w latach 2002-2007

przewodnicząca zarządu (convenor) organizacji European Women in Mathematics w latach 1993/94.

 Współautorka trzech monografii oraz podręcznika, promotorka 14 obronionych doktoratów.

Wikipedia

 

1959

62

      Rosiak

    Janusz

profesor nauk chemicznych, wykładowca akademicki

Wikipedia

 

1964

 63

 

        Rau

   Zbigniew

profesor zwyczajny nauk prawnych Uniwersytetu Łódzkiego

Wikipedia

 1955

 1973

64

  Rynkiewicz

  Tadeusz

artysta- malarz

1931

1950

65

  Sadowski

   Jerzy

prof dr hab. n. med.                                dr.h.c. Uniwersytetu Lwowskiego

kardiochirurg, transplantolog kliniczny, II ° chirurg ogólny

kierownik Kliniki Chirurgii Serca,Naczyń i Transplantologii

dyrektor Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krzyż Oficerski OOP,

590 publikacji naukowych

13 000 operacji serca

Wikipedia

(nota uaktualniona 16.05.2023r. w oparciu o dane przekazane przez Jerzego Sadowskiego)

 

1962

66

      Sasim

  Stanisław

założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Wychowanków

1901

1923

67

    Siewierski

    Lucjan

prof. dr hab. matematyki

Wikipedia

1915

1934

68

    Skrzynecki

      Piotr

reżyser, scenarzysta,

twórca legendarnej "Piwnicy pod Baranami"

zmarł w 1997 roku

Wikipedia

1930

1949

69

   Słowikowski

      Piotr

dziennikarz

Wikipedia

1949

1967

70

  Słowikowski

    Janusz

dziennikarz

Wikipedia

1937

1954

71

    Spychalski

    Marian

mgr inż. architekt

studia w Politechnice Warszawskiej ukończył w roku 1931

w latach 1935-39 kierownik Pracowni Planu Ogólnego Wydziału Planowania w Zarządzie Miejskim w Warszawie

pierwszy prezydent Warszawy, twórca Biura Odbudowy Stolicy

I wiceminister Obrony Narodowej w latach 1945-1948

minister Odbudowy i Budownictwa w roku 1949

minister Obrony Narodowej w latach 1956-1968

od roku 1963 ostatni Marszałek Polski

przewodniczący Rady Państwa w latach 1968-1970

autor planu architektonicznej lokalizacji pomnika dyr. Leona Starkiewicza (autorstwa prof. Mariana Wnuka, rektora ASP w Warszawie) odsłoniętego, w jego obecności, 20 listopada 1966 roku przed gmachem szkoły

Wikipedia

1906

1926

72

     Stasica

 Przemysław

dr hab. n. chemicznych

absolwent Politechniki Łódzkiej

Pracownik naukowy koncernów: GLAXO i SHIMADZU w Wlk.Brytanii

1973

1992

73

     Strzelecki

    Edward

Wiceprezydent m. st. Warszawy w latach 1945-1952,

socjolog, ekonomista, prof. SGPiS

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Strzelecki-Edward;3980664.html

1894

   ?

74

        Sysa

   Andrzej

prof. dr n. med. kardiolog - pediatra

1941

1957

75

  Szczepaniak

  Eugeniusz

prof. dr inż. PŁ, PW i P. Śl.- budownictwo lądowe

1905

1923

76

    

    Szewczyk

 z d. Kmieciak

 

     Eligia

prof. dr hab.

prodziekan Wydziału Farmaceutycznego

kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 1951

 1968

77

    Szosland

    Janusz

prof. dr hab. inż. włókiennik

Wikipedia

1939

IV klasa

w MGM

1945 matura u Kopra

78

       Tilk

Stefan Jerzy

dr inż. radiochemia

1939

1956

79

       Tybor

   Wacław

prof. dr. fizyka jądrowa

1940

1957

80

     Tygielski

      Jan

działacz spółdzielczości

 

1926

 81

Umeda

Yoshiho

opozycjonista

w 1963 r. – zgodnie z wolą ojca – Yoshiho przyjechał do Polski. W 1968 r. ukończył III LO.

w latach 1968–1975 studiował filologię polską i historię sztuki i rozpoczął pracę w przedstawicielstwach japońskich firm działających w Polsce

po marcu 1968 r. wspomagał represjonowanych studentów, później współpracował z KOR oraz NSZZ " Solidarność"(dostarczał m.in. z Japonii materiały potrzebne do drukowania, nagrywania itp.)

zaangażował się w organizowanie Radia „Solidarność” Regionu Mazowsze, uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku

zorganizował wyjazd delegacji „Solidarności” – z Lechem Wałęsą na czele – do Japonii

współtworzył Centrum Informacji Polskiej w Tokio

zmarł w 2012 roku, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

 1949

 1968

82

   Urbańczyk

 Aleksandra

znakomita pływaczka

Wikipedia

1987

2006

83

      Walasik

   Wojciech

aktor teatralny i filmowy

Wikipedia

1963

1982

84

   Wawrzyniak

    Bogdan

prof. dr hab.

absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

profesor w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyślu

1941

1958

85

    Wilmański

   Krzysztof

prof. dr hab. inż.

termodynamika

zmarł w 2012 roku

1940

1957

86

   Wolniewicz

  Eugeniusz

prof. dr inż.

Mechanika Precyzyjna Politechnika Warszawska i Politechnika Łódzka

 

1923

87

    Woźniak

    Jerzy

profesor i Rektor PWSFTviT,

dyrektor TV Łódź

 

1938

1955

88

 Woźniakowski

 Mieczysław

mgr pedagogiki

dyrektor III Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego TPD im. T. Kościuszki w latach 1945-1959

inicjator i konsekwentny realizator rozbudowy Szkoły na posiadającą basen i nowoczesną salę sportową. Po odejściu, niezupełnie z własnej woli, ze stanowiska dyrektora szkoły aktywnie uczestniczył w działalności Stowarzyszenia Wychowanków

kurator Okręgu Szkolnego w Łodzi w latach 1960-1966

dyrektor Studium Nauczycielskiego

starszy wykładowca w  UŁ w latach 1966-1973

prezes Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi w latach 1971-1987.

współautor wielu wydawnictw utrwalających ważne lata z życia kilku dziesięcioleci szkoły łódzkiej

był doskonałym mówcą, przemawiał ze swadą i wielką swobodą, potrafił zawsze panować nad sytuacją i mądrze argumentował swoje wnioski

zmarł w 1995 roku

zasłużony dla m. Łodzi

kawaler wielu odznaczeń i orderów

Wikipedia

 

1910

1928

89

       Zierski

      Jan

prof. dr hab. n. med. neurochirurg - Berlin

zmarł w 2019 r.

1940

1957

90

       Żarnecki

   Tadeusz

prof. zw. dr inż. elektryk Politechnika Warszawska

 

1926

91

    Żebrowski

    Andrzej

prof. dr n. med. kardiolog

zmarł w 2002 r.

https://cybra.lodz.pl/Content/4331/356_kronikarz%20nr8_kronikarz%20nr8.pdf

 

1941

1958

Prpozycje o:

- zamieszczenie na powyższej liście innych osób,

- skorygowanie bądź uaktualnienie opublikowanych danych

prosimy o przekazywanie na adres

stowarzyszenie3lo.lodz@gmail.com

 

Stowarzyszenie nie jest w stanie weryfikować danych zapisanych w niniejszej zakładce na przestrzeni ostatnich lat i dlatego najbardziej wiarygodne są informacje przekazanego przez samego zainteresowanego.

Nie dotyczy to oczywiście osób, których nie ma już wśród nas.