logotype

Złote Matury

23.03.2023

W uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły najbliższa uroczystość rozdania świadectw dla Złotych Maturzystów odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.oo w auli szkolnej, na drugim piętrze.

5.02.2023

       W tym roku szkolnym 50-tą rocznicę egzaminu maturalnego będą obchodziły Koleżanki i Koledzy, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości w 1972. Być może dołączą do nich maturzyści z roku 1971   ( ze względu na panującą epidemię w tym roku obchody Złotych Matur się nie odbyły ) i tegoroczni Jubilaci z rocznika 1973.

     Uroczystość odbywa się w dniu zakończenia zajęć klas, które przystąpią do matury - dotąd był to koniec kwietnia. W auli gromadzą się Złoci Maturzyści, tegoroczni abiturienci oraz grono pedagogiczne wraz z Dyrekcją.

Najpierw odbywa się wręczenie świadectw Złotej Matury dla absolwentów a w drugiej części program wypełniają tegoroczni maturzyści.

Na ogół wszyscy siedzą do końca - najpierw młodzi śmieją się ze starych w później jest odwrotnie.
Część artystyczna czyli np. wspólny wypad na kawę do kawiarni bądź na wspólny obiad pozostaje w gestii Komitetu Organizacyjnego Złotych Maturzystów ( Stowarzyszenie Wychowanków pomaga w organizacji uroczystości natomiast samo organizatorem nie jest ).
 
Do zadań Stowarzyszenia należy:
- uzgodnienie z Dyrekcją Szkoły i Komitetem Organizacyjnym Złotych Maturzystów szczegółów uroczystości,
- uczestniczenie Prezesa Stowarzyszenia we wręczaniu świadectw Złotej Matury. 
Do zadań Komitetu organizacyjnego rocznika Złotej Matury należy:
- zorganizowanie grupy absolwentów, chcących uczestniczyć w uroczystości,
- dostarczenie do Stowarzyszenia  listy uczestników w celu wydrukowania świadectw i ewentualnie identyfikatorów.
 
W/w Komitet Organizacyjny to na ogół osoby, które inicjują proces powiadamiania byłych maturzystów, proponują program obchodów uroczystości.
Do matur w roku 1972 przystąpiło 112 osób , a w roku 1973 przystąpiło 139 uczniów.
Ilu absolwentów uda się zmobilizować do wzięcia udziału w uroczystości nie ma zasadniczego znaczenia dla jej przebiegu.
 
Na internetowej stronie Stowarzyszenia możemy na bieżąco publikować listę osób do których organizatorom jubileuszu udało się dotrzeć.
Tyle informacji w ogólnym zarysie.
 
Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się raz w miesiącu, najczęściej jest to pierwszy czwartek miesiąca od godziny  17:30, na ogół w sali nr 24.
Chętnie podzielimy się wtedy naszymi doświadczeniami z przebiegu organizacji uroczystości poprzednich roczników.
 
 
Pozdrawiamy:
 
Bogdan Zientarski
tel. 602 696 161
e-mail: bogdan.zientarski@gmail.com
 
Tadeusz Bienias
tel.: 501285370
e-mail: tadeusz.bienias1955@gmail.com