logotype

Złote Matury

20.10.2023

      W tym roku szkolnym uroczystość wręczenia Złotych Matur będą obchodziły Koleżanki i Koledzy którzy złożyli egzamin maturalny w 1974 roku.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12:00 dnia 26.04.2024 roku w auli Szkoły i będzie towarzyszyła zakończeniu roku szkolnego przez aktualnych uczniów klas trzecich.

Zachęcam przedstawicieli poszczególnych klas czwartych z roku 1974 do kontaktu ze  mną -                                        Tadeusz Bienias , tel.: 501285370, mail: tadeusz.bienias1955@gmail.com

 

 

 

20.10.2023

    Przy okazji zjazdu wszystkich absolwentów Szkoły ( który odbył się 7.10.2023 ) zostały wręczone dyplomy Złotych Matur dla tych Koleżanek i Kolegów, którzy z różnych względów nie zdołali odebrać ich we właściwym czasie czyli 28 kwietnia. Byli to uczniowie naszej Szkoły , którzy ukończyli ją w roku 1971,1972 lub 1973 ( ze względu na trwającą w latach ubiegłych epidemię,  roczniki 1971 i 1972 nie mogły zorganizować swojej imprezy dokładnie w 50-tą rocznicę uzyskania matur ).

 

 

 

28.04.2023

W dniu dzisiejszym, wraz z zakończeniem roku szkolnego klas czwartych, odbyła się uroczystość rozdania świadectw dla Złotych Maturzystów

 rewers1.jpg - 25.54 KB

Poniżej lista dwudziestu osób, dla których zostały wydrukowane świadectwa, z których trzynaście mogło stawić się osobiście w celu ich otrzymania.
 
 Rocznik matur 1972, wszyscy z klasy B:
 
 1. Małgorzata Bogdał
 2. Wiesława Grzelak
 3. Jolanta Kamińska
 4. Zofia Kozarzewska
 5. Aleksandra Muszyńska
 6. Anna Nowakowska
 7. Krystyna Pietrzak
 8. Krystyna Stefaniak
 9. Halina Waliszek
10. Krystyna Wiśniewska
11. Irena Wodnicka
12. Paweł Jędrzejewski
13. Ryszard Kołodrubiec
14. Tadeusz Płuciennik
15. Grzegorz Siedlecki
16. Mirosław Tuszyński
17. Grzegorz Wasiak
18. Bogusław Westfal
19. Krzysztof Woźniak
20. Wiesław Zakrzewski
 
 
Następna uroczystość rozdania świadectw Złotych Matur (dla roczników 1972 1973) odbędzie się na Zjeździe Absolwentów w dniu 7 października br.
Informacje o Zjeździe będziemy umieszczać w zakładce WIADOMOŚCI.
Prosimy o zorganizowanie się do tego czasu i kontakt ze Stowarzyszeniem, najlepiej na adres: stowarzyszenie3lo.lodz@gmail.com
 
 awers1.jpg - 33.27 KB     rewers1.jpg - 25.54 KB
 
 
                                  

 

5.02.2023

       W tym roku szkolnym 50-tą rocznicę egzaminu maturalnego będą obchodziły Koleżanki i Koledzy, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości w 1972. Być może dołączą do nich maturzyści z roku 1971   ( ze względu na panującą epidemię w tym roku obchody Złotych Matur się nie odbyły ) i tegoroczni Jubilaci z rocznika 1973.

     Uroczystość odbywa się w dniu zakończenia zajęć klas, które przystąpią do matury - dotąd był to koniec kwietnia. W auli gromadzą się Złoci Maturzyści, tegoroczni abiturienci oraz grono pedagogiczne wraz z Dyrekcją.

Najpierw odbywa się wręczenie świadectw Złotej Matury dla absolwentów a w drugiej części program wypełniają tegoroczni maturzyści.

Na ogół wszyscy siedzą do końca - najpierw młodzi śmieją się ze starych w później jest odwrotnie.
Część artystyczna czyli np. wspólny wypad na kawę do kawiarni bądź na wspólny obiad pozostaje w gestii Komitetu Organizacyjnego Złotych Maturzystów ( Stowarzyszenie Wychowanków pomaga w organizacji uroczystości natomiast samo organizatorem nie jest ).
 
Do zadań Stowarzyszenia należy:
- uzgodnienie z Dyrekcją Szkoły i Komitetem Organizacyjnym Złotych Maturzystów szczegółów uroczystości,
- uczestniczenie Prezesa Stowarzyszenia we wręczaniu świadectw Złotej Matury. 
Do zadań Komitetu organizacyjnego rocznika Złotej Matury należy:
- zorganizowanie grupy absolwentów, chcących uczestniczyć w uroczystości,
- dostarczenie do Stowarzyszenia  listy uczestników w celu wydrukowania świadectw i ewentualnie identyfikatorów.
 
W/w Komitet Organizacyjny to na ogół osoby, które inicjują proces powiadamiania byłych maturzystów, proponują program obchodów uroczystości.
Do matur w roku 1972 przystąpiło 112 osób , a w roku 1973 przystąpiło 139 uczniów.
Ilu absolwentów uda się zmobilizować do wzięcia udziału w uroczystości nie ma zasadniczego znaczenia dla jej przebiegu.
 
Na internetowej stronie Stowarzyszenia możemy na bieżąco publikować listę osób do których organizatorom jubileuszu udało się dotrzeć.
Tyle informacji w ogólnym zarysie.
 
Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się raz w miesiącu, najczęściej jest to pierwszy czwartek miesiąca od godziny  17:30, na ogół w sali nr 24.
Chętnie podzielimy się wtedy naszymi doświadczeniami z przebiegu organizacji uroczystości poprzednich roczników.
 
 
Pozdrawiamy:
 
Bogdan Zientarski
e-mail: bogdan.zientarski@gmail.com
 
Tadeusz Bienias
tel.: 501285370
e-mail: tadeusz.bienias1955@gmail.com