logotype

Zjazd Absolwentów 2023

              Uwaga:

Aktualna lista osób, które potwierdziły swój udział w Zjeździe i obiedzie została opublikowana w zakładce WIADOMOŚCI.

Do dnia 26 września udział w Zjeździe potwierdziło 199 osób, z tego na obiad 41.

Tegoroczny Zjazd Absolwentów, z okazji 105 rocznicy istnienia Szkoły, odbędzie się  w sobotę 7 października br. (z dwuletnim opóźnieniem spowodowanym ogłoszoną pandemią).

Rejestrację uczestników, przekazanie identyfikatorów, materiałów okolicznościowych i wydawanie zaproszeń na obiad koleżeński rozpoczniemy w budynku Szkoły od godziny 10:00.

Część oficjalna rozpocznie się o godzinie 10:50 złożeniem kwiatów przed pomnikiem dyrektora  Leona Starkiewicza a następnie przeniesiemy się do auli.

Uroczystość, po której nastąpi część sprawozdawczo-wyborca związana z upływem kadencji ustępującego Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków zwana Walnym Zebraniem, potrwa ok. 2 godzin a następnie będzie możliwość zgromadzeń w podgrupach w udostępnionych pomieszczeniach klasowych oraz skorzystania z kącika gastronomicznego organizowanego przez Samorząd Szkolny w małej sali gimnastycznej.

Po uroczystości w szkole, dla osób które wyraziły chęć uczestnictwa i opłaciły udział w obiedzie koleżeńskim, wynajęliśmy  od godziny 15.00 salę w restauracji SATYNA, obok  budynku NOT-u w pasażu Schillera.

Wpłaty bezpośrednie za udział w Zjeździe przyjmować będziemy w szkole, w siedzibie Stowarzyszenia (pokój nr 24 na parterze)  od 4 do 22 września w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17-19 - informacja o godzinach dyżurów została również umieszczona na drzwiach szkoły.

          Termin wnoszenia wpłat za obiad ograniczamy do 28 września (piątek) ze względu na wymóg przekazania restauratorowi informacji o liczbie biesiadników.

Zgłoszenia uczestnictwa można nadsyłać do 30 września a wyjątkowych przypadkach można przyjść trochę wcześniej do szkoły w dniu Zjazdu i uiścić składkę na miejscu - wtedy brak będzie dla takiej osoby wydrukowanego identyfikatora, ale wypiszemy go ręcznie.
Koszt uczestnictwa w Zjeździe to 100 zł (identyfikator, biuletyn, znaczek okolicznościowy i in.), udział w obiedzie ustaliliśmy, w porozumieniu z restauracją, na 200 zł.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób wygodniej będzie zgłosić chęć uczestnictwa w Zjeździe drogą elektroniczną. Można to zrobić to wysyłając taką wiadomość na nasz adres mailowy

stowarzyszenie3lo.lodz@gmail.com

załączając koniecznie potwierdzenie dokonania wpłaty i PODANIE ROKU MATURY.

Koleżanki, w tytule przelewu, proszone są o podawanie nazwiska pod jakim figurowały w dzienniku szkolnym.

Wpłat z adnotacją "udział w Zjeździe" bądź "udział w Zjeździe i obiedzie" prosimy dokonywać  na konto Stowarzyszenia 

33 1050 1461 1000 0022 8845 3208 w ING Bank-u

Listę osób (imię, nazwisko i rocznik matury), które potwierdziły swoje uczestnictwo i dokonało wpłaty publikujemy od 18 września na stronie internetowej  Stowarzyszenia w zakładce WIADOMOŚCI. Jeżeli osoba wpłacająca nie życzy sobie tego prosimy o zgłoszenie zastrzeżenia.

 

Harmonogram uroczystości związanych ze Zjazdem Wychowanków

  8:30 - Msza święta w kościele Jezuitów przy ulicy Sienkiewicza 60 (dla chętnych)

10:00 - Rejestracja uczestników Zjazdu

10:50 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem Dyrektora Starkiewicza

11:00 - Uroczystość w auli Szkoły

12:30 - Walne Zebranie

13:30 - Indywidualny spacer po Szkole. Dla chętnych Koleżeński mecz w koszykówkę

             Zgłoszenia do 30 września 2023 roku za pomocą formularza kontaktowego pod linkiem   

             https://forms.gle/36khRDrcmmPeQKcw9

15:00 - Koleżeński obiad w restauracji " Satyna "

Uwaga:

Na Walnym Zebraniu, zorganizowanie którego jest obowiązkiem statutowym Stowarzyszenia, obok spraw organizacyjnych podsumowujących działalność ustępującego Zarządu, poddana zostanie pod głosowanie propozycja zmodyfikowanej i dostosowanej do obecnej rzeczywistości wersji Statutu Stowarzyszenia Wychowanków. Ostatnia modyfikacja miała miejsce przeszło 20 lat temu.

Najważniejsze punkty obowiązującego obecnie Statutu, które zmodyfikowano bądź wykreślono:

1. Wykreślono: "Odziały terenowe" i "Sąd Koleżeński",

2. Zmodyfikowano pojęcie członka Stowarzyszenia - jest nim każdy wychowanek Szkoły bez  konieczności "zapisywania się" do Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie prowadzi kartotek, nie wydaje legitymacji i likwiduje pojęcie obowiązkowych składek. Składki stają się dobrowolne.

3. Zmodyfikowano liczbę członków Stowarzyszenia niezbędną do podejmowania uchwał.

4. Dodano możliwość korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w pracy Zarządu.

Pozostałe zmiany są kosmetyczne, dotyczą zmiany numeracji artykułów, uściślenia znaczenia niektórych wyrazów bądź sformułowań zmniejszających ich wieloznaczność i likwidujących konieczność dokonywania interpretacji.

Stowarzyszenie Wychowanków jest w dalszym ciągu organizacją działającą dla dobra Szkoły, jej uczniów i wychowanków, utrzymującą się dzięki nieobowiązkowym składkom, dotacjom i darowiznom od ludzi dobrej woli. Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie, bez wynagrodzenia.

Propozycja zmodyfikowanej wersji Statutu znajduje się w zakładce STATUT i KONTAKT. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed Walnym Zebraniem w dniu 7 października.