logotype

Aktualności

Sptkania Zarządu Stowarzyszenia w okresie zagrożenia koronawirusem zostało zawieszone.

 

Garść wybranych informacji dotyczących prac Zarządu Stowarzyszenia


- Stało się tradycją , że co roku przyznajemy jednorazowe stypendium dla wybranego ucznia naszej Szkoły. Tak stało się i w tym roku szkolnym (2019/2020) Stypendium w wysokości 1500 zł przyznaliśmy wskazanemu przez Panią Dyrektor i Radę Pedagogiczną uczniowi.

 

- Podobnie nasze Koleżanki i Koledzy z rocznika maturalnego 1969 w trakcie obchodów związanych z uroczystością Złotych Matur (rok 2019) podjęli decyzję o przekazanie w formie stypendium  kwoty 500 zł dla jednego z uczniów szkoły.

 

- Zgodnie z Uchwałą Zarządu w roku 2017 zleciliśmy wykonanie portretu dyrektora Marka Kaczorowskiego. Portret został powieszony w auli w galerii zasłużonych dla naszej Szkoły pedagogów.

 

- Ufundowaliśmy (w roku 2019) i dopilnowaliśmy wykonania i powieszenia w auli Szkoły emblematu Stowarzyszenia. Poprzedni emblemat był wykonany z nietrwałego materiału i nie prezentował się wystarczająco godnie jak na naszą Szkołę

 

- Na przełomie roku 2019 i 2020  zyskaliśmy i przenieśliśmy się do nowego pomieszczenia. Jest ono dosyć ciasne, ale wyłącznie nasze  i nie musimy go dzielić z innymi.