logotype

Aktualności

             Spotkania  Zarządu  Stowarzyszenia  odbywają się  w Szkole, tradycyjnie  w pierwszy czwartek   miesiąca  o  godzinie  17:30 , przeważnie w sali nr 24.

 

23.03.2023

W uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły najbliższa uroczystość rozdania świadectw dla Złotych Maturzystów

odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00 w auli szkolnej , na drugim piętrze.

Zapraszamy zainteresowanych i osoby towarzyszące.

 

15.03.2023

 

       W tym roku szkolnym 50-tą rocznicę egzaminu maturalnego będą obchodziły Koleżanki i Koledzy, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości w 1972.

Zgłosiło się 20 osób z klasy B.

Być może dołączą do nich maturzyści z 1973 roku ( ze względu na panującą epidemię w ubiegłym roku obchody Złotych Matur się nie odbyły ) lecz do dnia 24.04.2023 nikt z tego rocznika nie wykazał zainteresowania uroczystością.

 

15.02.2023

List intencyjny do Absolwentów

       Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków byłego Miejskiego Gimnazjum Męskiego im. Józefa Piłsudskiego i III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi ma zaszczyt poinformować, że w 2023 roku przypada 107 rocznica powstania naszej Szkoły. Nie jest to jedyna rocznica, którą obchodzimy w tym roku. Budynek Szkoły wybudowany w 1891 roku świętuje 132 lata istnienia. Stowarzyszenie Wychowanków, założone w 1926 roku ma już 97 lat a od 77 lat naszym patronem jest Tadeusz Kościuszko. (Marszałek Piłsudski był naszym patronem od 1921 roku do 1946 roku.)  Okrągłe 60 lat ma nasz basen otwarty w 1963 roku. Jest co świętować.                       

         Chcielibyśmy, żeby uroczystości organizowanego z tej okazji Zjazdu Absolwentów, który odbędzie się w Szkole dniu 7 października 2023 roku, były ważnym wydarzeniem dla Łodzi i dla nas-absolwentów.

         Stowarzyszenie Wychowanków jest organizacją, której celem, zgodnie ze Statutem, jest podtrzymywanie więzi byłych uczniów Szkoły, szerzenie wiedzy o dokonaniach jej wychowanków a także wspieranie uzdolnionych, niezamożnych uczniów w postaci corocznej nagrody im. Leona Starkiewicza w wysokości 1500 zł. Stowarzyszenie jest też fundatorem wielu darów dla Szkoły: tablic upamiętniających naszych patronów, które znajdują się w przedsionku Szkoły; popiersia łódzkiego fabrykanta – Karola Scheiblera, który w dużej części sfinansował budowę budynku Szkoły; portretu dyrektora Kaczorowskiego, który po katastrofie budowlanej doprowadził Szkołę do dzisiejszego, pięknego wyglądu zewnętrznego i wyposażył ją zgodnie z wymogami XXI wieku (portret wisi w galerii dyrektorów Szkoły w auli); emblematu Szkoły wiszącego w auli. Dziełem Stowarzyszenia jest też restauracja Sztandaru Szkoły.   

         Stowarzyszenie jest organizacją utrzymującą się ze składek członkowskich, darowizn i dotacji. Ograniczone środki finansowe, którymi dysponujemy nie wystarczą na przygotowanie Jubileuszu.

 Dlatego zwracamy się z prośbą do koleżanek i kolegów, dla których ważna jest pamięć o Szkole, o finansowe wsparcie naszych działań i dobrowolne wpłaty na konto:

ING Bank Śląski O/Łódź  33 1050 1461 1000 0022 8845 3208

które potraktujemy jako składki członkowskie za lata 2017 – 2023,( członkowie Zarządu Stowarzyszenia zadeklarowali 20 zł od osoby rocznie, ale każda suma jest dla Stowarzyszenia ważna.)

        Jednocześnie informujemy w celu zaplanowania swojego budżetu, że szacunkowy udział w Zjeździe będzie wynosił około 100 zł. (W tym jest biuletyn, który wydamy z okazji Zjazdu, pamiątkowe znaczki Szkoły, identyfikatory dla uczestników Zjazdu i ewentualnie inne materiały reklamowe Szkoły a także koszty, związane z ogłoszeniami o Jubileuszu w mediach.)

        Zapraszamy też chętnych na obiad koleżeński, który odbędzie się w restauracji „Satyna” w dniu Zjazdu. Szacowany koszt obiadu to 200 zł. Opłaty za udział w Zjeździe i  (dla chętnych ) za obiad będziemy przyjmować od września br., na dyżurach w Szkole, o których poinformujemy na naszej stronie w terminie późniejszym lub przelewem na konto Stowarzyszenia, z zaznaczeniem czego dotyczą (Zjazd, Obiad). Dobrowolne składki można wpłacać przelewem już teraz.

        Do zobaczenia na Zjeździe.                                               

        Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 25.01.2023


Z głębokim żalem zawiadamiamy

o śmierci naszego Kolegi

Przewodniczącego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków

MGM im. Józefa Piłsudskiego i III LO w Łodzi

Komandora dyplomowanego

Kapitana Marynarki

 

Henryka Grunerta

 

Uroczystość pogrzebowa

odbędzie się w piątek 27 stycznia 2023

o godzinie 11:50 na cmentarzu komunalnym na Dołach

przy ulicy Smutnej.

Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia

 


 

Przytaczamy mowę pożegnalną wygłoszoną w trakcie ceremonii pogrzebowej przez przedstawiciela

Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligii Morskiej i Rzecznej pana Stefana Wasilijewa

 

Ostatnie Pożegnanie
       Żegnamy dzisiaj naszego Kolegę i Przyjaciela Henryka Grunerta. Był z nami od czasu gdy przestał pracować na morzu i osiadł w Łodzi, mimo, że zawsze bardzo ciepło mówił o Gdyni, w której mieszkał w czasie służby w Marynarce. Byliśmy dumni, że mamy w naszym gronie takiego człowieka morza.
Zmarły urodził się w Łodzi 21 lipca 1939 roku. Tu skończył Szkołę Podstawową a później uczył się w III liceum im. Tadeusza Kościuszki. Zdaje do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, którą kończy w 1962r. Po rocznej służbie w Ustce zostaje oddelegowany na roczny specjalistyczny kurs broni rakietowej w Kaspijskiej Wyższej Szkole MW ZSRR. Wraca do kraju i zaczyna służbę na pierwszym polskim okręcie rakietowym ORP „Gdynia”, którego po kilku latach zostaje dowódcą. W 1973 roku oddelegowany do Akademia Marynarki Wojennej ZSRR Leningrad, gdzie Studia II stopnia (1973-1976), kończy jako oficer dyplomowany. W 3 Flotylli Okrętów w Gdyni zostaje dowódcą 2 Dywizjonu Kutrów Rakietowych i Torpedowych. W stanie wojennym za
wykroczenia podwładnych zostaje zawieszony w działalnościach służbowych a następnie zwolniony z MW. Po jakimś czasie udaje mu się zatrudnić na statkach Polskiej Żeglugi Bałtyckiej a po uzyskaniu dyplomu kapitan żeglugi wielkiej u armatorów zagranicznych jako kapitan statków.
Po zakończeniu służby wojskowej i cywilnej na morzu zamieszkał w Łodzi. W roku 2004 nawiązał kontakt z Zarządem Okręgu Łódzkiego Ligi Morskiej i Rzecznej. Od początku aktywnie zaczął działać propagując historię Polskiej Marynarki Wojennej, Bardzo przyczynił się do bezpośredniego nawiązania kontaktów z 3 Flotyllą Okrętów w Gdyni, co zaowocowało wizytami członków naszego Okręgu w uroczystościach organizowanych przez 3FO z okazji rocznic Flotylli, podniesienia bander na nowych jednostkach. Bezpośrednie
kontakty z Dowództwem Marynarki Wojennej przyczyniły się do wizyt oddelegowanych oficerów
MW na naszych uroczystościach, podnosząc ich rangę. Kmdr. Grunert wygłaszał szereg pogadanek o roli i zadaniach MW na rozszerzonych Zebraniach Zarządu Okręgu Łódzkiego LMiR, na które zapraszani byli nauczyciele - opiekunowie Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej, żeglarze zamieszkali w Łodzi, kombatanci Marynarki Wojennej i osoby zainteresowane środowiskiem morskim.
Od samego początku działalności w Okręgu publikuje artykuły o Marynarce Wojennej i Wielkich Żaglowcach w Biuletynie Informacyjnym Okręgu Łódzkiego „ŁÓDKA”.
Nagradzany wielokrotnie za działalność ligową, w tym tytułem Członka Honorowego. 10. lutego 2011 roku Zarząd Główny, w obecności Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, udekorował Go, na obchodach odzyskania przez Polskę dostępu do morza, w Pucku jednym z najwyższych odznaczeń ligowych Krzyżem „Pro Mari Nostro”.
Mimo, że od dwu lat wiedzieliśmy, że jest ciężko chory, Jego śmierć nas boleśnie zaskoczyła.

Henryku póki żyjemy będziesz i Ty żył w naszej wdzięcznej pamięci. Krąg twego życia na tym świecie rozpoczął się w Łodzi i tu dobiłeś do końcowego portu.
Cześć Twojej pamięci.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23 grudnia 2022

          Z okazji Świąt Bożego Narodzenie i rozpoczynającego się wkrótce Nowego Roku życzymy wszystkim Absolwentom, Nauczycielom i Uczniom wielu powodów do radości , samych szczęśliwych dni i oczywiście zdrowia.

                                                                             Zarząd Stowarzyszenia

 

8 września 2022

          W trakcie pierwszego powakacyjnego spotkania Zarządu Stowarzyszenia zaproponowaliśmy przeprowadzenie obchodów 107 rocznicy powstania Miejskiego Gimnazjum Męskiego imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi..                                                    Termin zjazdu absolwentów ustalono na październik 2023 .

Obchody 105 rocznicy nie odbyły się ze względu na panującą w całym kraju epidemię.

 

 

Czerwiec 2022

          Powróciliśmy do tradycji przyznawania wskazanemu przez Radę Pedagogiczną uczniowi stypendium. W  roku szkolnym 2021/2022 była nią Magdalena Wdówik. Stypendystce serdecznie gratulujemy.

 

 

 

Reportaż o Jacku Zejdlerze

         We wtorek 19.01.2021 w programie telewizyjnym TVP 2 o godzinie 23:20 będzie wyświetlony reportaż pod tytułem          " W starej koszuli, z odwagą w sercu".

          Reportaż dotyczy tragicznie zmarłego naszego Kolegi Jacka Zejdlera - matura 1973.  Jacek był aktorem Teatru Jaracza w Łodzi. Mogliśmy podziwiać jego wspaniałą kreację między innymi w Ślubach Panieńskich Fredry. Po usunięciu Jacka z Teatru w 1979 (za zaangażowanie się w działalność opozycyjną) pracę znalazł dopiero w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Szerszej publiczności był znany ze swej tytułowej roli w telewizyjnym serialu " Stawiam na Tolka Banana", emisja pierwszego odcinka odbyła się 1973 roku. Do tragicznej śmierci Jacek doszło 2 stycznia 1980.

Mam nadzieję , że film podejmie próbę wyjaśnienia tajemniczej śmierci Jacka.

       - w imieniu Zarządu - Tadeusz Bienias

 

ROK 2021


Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku

życzymy naszym Absolwentom, Gronu Pedagogicznemu oraz Uczniom III LO

aby możliwie szybko powróciła normalność naszego życia,

żebyśmy mogli znowu cieszyć się spotkaniami w gronie przyjaciół

w ogródkach i pubach.

Życzymy dużo zdrowia, uśmiechu , aby nie omijały nas wspaniałe przygody.

 

                     -   Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

Garść wybranych informacji dotyczących prac Zarządu Stowarzyszenia


- Stało się tradycją , że co roku przyznajemy jednorazowe stypendium dla wybranego ucznia naszej Szkoły. Tak stało się i w tym roku szkolnym (2019/2020) Stypendium w wysokości 1500 zł przyznaliśmy wskazanemu przez Panią Dyrektor i Radę Pedagogiczną uczniowi.

 

- Podobnie nasze Koleżanki i Koledzy z rocznika maturalnego 1969 w trakcie obchodów związanych z uroczystością Złotych Matur (rok 2019) podjęli decyzję o przekazanie w formie stypendium  kwoty 500 zł dla jednego z uczniów szkoły.

 

- Zgodnie z Uchwałą Zarządu w roku 2017 zleciliśmy wykonanie portretu dyrektora Marka Kaczorowskiego. Portret został powieszony w auli w galerii zasłużonych dla naszej Szkoły pedagogów.

 

- Ufundowaliśmy (w roku 2019) i dopilnowaliśmy wykonania i powieszenia w auli Szkoły emblematu Stowarzyszenia. Poprzedni emblemat był wykonany z nietrwałego materiału i nie prezentował się wystarczająco godnie jak na naszą Szkołę

 

 

- Na przełomie roku 2019 i 2020  zyskaliśmy i przenieśliśmy się do nowego pomieszczenia. Jest ono dosyć ciasne, ale wyłącznie nasze  i nie musimy go dzielić z innymi.

Rejs 100-lecie III LO w Łodzi

Dla upamiętnienia 100 rocznicy istnienia szkoły odbył się 15.08.2016  rejs morski.

Link poniżej.

http://iiilo.blogspot.com/