logotype

Wiadomości


26.04.2024

     W dniu dzisiejszym podczas uroczystości pożegnania tegorocznych maturzystów zostało przekazane przyznawane corocznie stypendium imienia Leona Starkiewicza. Stypendium to funduje nasze Stowarzyszenie  dla wskazanego przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną ucznia.

        

Na zdjęciu Prezes Bogdan Zientarski w trakcie wręczania stypendium.

 

W trakcie uroczystości wręczono również dokumenty Złotych Matur dla absolwentów z roku 1974.

 

28.03.2024

      Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Wychowankom naszej Szkoły radosnych spotkań w gronie rodzinnym i zdrowia . Niech nadchodząca wiosna przyniesie same słoneczne dni.

              -  Zarząd Stowarzyszenia                                                                                                                                                                                   

 

 20.02.2024

Uhonorowano naszą Koleżankę Marię Bryszewską  ( matura 1968 )

     Z okazji Dnia Nauki Polskiej w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się 18.02.2024 uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Nasza Koleżanka -  prof. dr hab. Maria Bryszewska z Uniwersytetu Łódzkiego - swoją nagrodę otrzymała w kategorii " Za całokształt dorobku".

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

 galanauki2024_2.jpg - 535.38 KB      galanauki2024_3.jpg - 239.98 KB     galanauki2024_4.jpg - 503.81 KB     galanauki2024_5.jpg - 141.03 KB

 

 18.12.2023

      Z okazji nadchodzących się Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się
Nowego  Roku  życzymy  naszym  Absolwentom, Gronu  Pedagogicznemu
oraz Uczniom III LO szczęścia, zdrowia i uśmiechu. Życzymy także samych
wspaniałych dni , niezapomnianych  przygód i spotkań  w gronie  rodziny
i przyjaciół.

                       -   Zarząd Stowarzyszenia

 

  20.10.2023

      W sobotę 7 października 2023 odbył się Zjazd Absolwentów.

      Wszystkie informacje związane ze Zjazdem znajdują się w zakładce WIADOMOŚCI w podmenu ZJAZD ABSOLWENTÓW 2023, a wybrane zdjęcia z tej uroczystości można znaleźć również w zakładce GALERIA.

 

28.04.2023

       W dniu dzisiejszym, w trakcie uroczystości pożegnania tegorocznych  maturzystów a także rozdania świadectw Złotych Matur, przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków wręczył tradycyjnie przyznawaną nagrodę uczniowi wskazanemu przez Dyrekcję Szkoły i Radę Rodziców.

stypendium2023.jpg - 2.07 MB

Nasz kolega Bogdan Zientarski w trakcie odczytywania i wręczania nagrody.

Przy podstawie mównicy widzimy przygotowaną przez tegorocznych maturzystów szarą kopertę - kapsułę czasu, która zostanie przechowana i otwarta dopiero za 50 lat na uroczystości ich Złotych Matur. W ten sposób została zainicjowana nowa tradycja Szkoły.

 

 

06.04.2023

Tegoroczny Zjazd Absolwentów z okazji 105 rocznicy istnienia Szkoły ( z dwuletnim opóźnieniem spowodowanym ogłoszoną pandemią) odbędzie się 7 października br.

Planujemy tradycyjną część oficjalną w budynku Szkoły oraz wspólny obiad w restauracji SATYNA w budynku NOT-u w pasażu Schillera.

Zapisy będziemy przyjmować w pokoju Stowarzyszenia (pok. 24) od 4 września w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17-19.

Koszt uczestnictwa w Zjeździe to 100 zł (biuletyn, znaczek okolicznościowy i in.) koszt obiadu  200 zł.

 

 


 25.01.2023


Z głębokim żalem zawiadamiamy

o śmierci naszego Kolegi

Przewodniczącego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków

MGM im. Józefa Piłsudskiego i III LO w Łodzi

Komandora dyplomowanego

Kapitana Marynarki

 

Henryka Grunerta

 

Uroczystość pogrzebowa

odbędzie się w piątek 27 stycznia 2023

o godzinie 11:50 na cmentarzu komunalnym na Dołach

przy ulicy Smutnej.

Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia

 


 

Przytaczamy mowę pożegnalną wygłoszoną w trakcie ceremonii pogrzebowej przez przedstawiciela

Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligii Morskiej i Rzecznej pana Stefana Wasilijewa

 

Ostatnie Pożegnanie
       Żegnamy dzisiaj naszego Kolegę i Przyjaciela Henryka Grunerta. Był z nami od czasu gdy przestał pracować na morzu i osiadł w Łodzi, mimo, że zawsze bardzo ciepło mówił o Gdyni, w której mieszkał w czasie służby w Marynarce. Byliśmy dumni, że mamy w naszym gronie takiego człowieka morza.
Zmarły urodził się w Łodzi 21 lipca 1939 roku. Tu skończył Szkołę Podstawową a później uczył się w III liceum im. Tadeusza Kościuszki. Zdaje do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, którą kończy w 1962r. Po rocznej służbie w Ustce zostaje oddelegowany na roczny specjalistyczny kurs broni rakietowej w Kaspijskiej Wyższej Szkole MW ZSRR. Wraca do kraju i zaczyna służbę na pierwszym polskim okręcie rakietowym ORP „Gdynia”, którego po kilku latach zostaje dowódcą. W 1973 roku oddelegowany do Akademia Marynarki Wojennej ZSRR Leningrad, gdzie Studia II stopnia (1973-1976), kończy jako oficer dyplomowany. W 3 Flotylli Okrętów w Gdyni zostaje dowódcą 2 Dywizjonu Kutrów Rakietowych i Torpedowych. W stanie wojennym za
wykroczenia podwładnych zostaje zawieszony w działalnościach służbowych a następnie zwolniony z MW. Po jakimś czasie udaje mu się zatrudnić na statkach Polskiej Żeglugi Bałtyckiej a po uzyskaniu dyplomu kapitan żeglugi wielkiej u armatorów zagranicznych jako kapitan statków.
Po zakończeniu służby wojskowej i cywilnej na morzu zamieszkał w Łodzi. W roku 2004 nawiązał kontakt z Zarządem Okręgu Łódzkiego Ligi Morskiej i Rzecznej. Od początku aktywnie zaczął działać propagując historię Polskiej Marynarki Wojennej, Bardzo przyczynił się do bezpośredniego nawiązania kontaktów z 3 Flotyllą Okrętów w Gdyni, co zaowocowało wizytami członków naszego Okręgu w uroczystościach organizowanych przez 3FO z okazji rocznic Flotylli, podniesienia bander na nowych jednostkach. Bezpośrednie
kontakty z Dowództwem Marynarki Wojennej przyczyniły się do wizyt oddelegowanych oficerów
MW na naszych uroczystościach, podnosząc ich rangę. Kmdr. Grunert wygłaszał szereg pogadanek o roli i zadaniach MW na rozszerzonych Zebraniach Zarządu Okręgu Łódzkiego LMiR, na które zapraszani byli nauczyciele - opiekunowie Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej, żeglarze zamieszkali w Łodzi, kombatanci Marynarki Wojennej i osoby zainteresowane środowiskiem morskim.
Od samego początku działalności w Okręgu publikuje artykuły o Marynarce Wojennej i Wielkich Żaglowcach w Biuletynie Informacyjnym Okręgu Łódzkiego „ŁÓDKA”.
Nagradzany wielokrotnie za działalność ligową, w tym tytułem Członka Honorowego. 10. lutego 2011 roku Zarząd Główny, w obecności Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, udekorował Go, na obchodach odzyskania przez Polskę dostępu do morza, w Pucku jednym z najwyższych odznaczeń ligowych Krzyżem „Pro Mari Nostro”.
Mimo, że od dwu lat wiedzieliśmy, że jest ciężko chory, Jego śmierć nas boleśnie zaskoczyła.

Henryku póki żyjemy będziesz i Ty żył w naszej wdzięcznej pamięci. Krąg twego życia na tym świecie rozpoczął się w Łodzi i tu dobiłeś do końcowego portu.
Cześć Twojej pamięci.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23 grudnia 2022

          Z okazji Świąt Bożego Narodzenie i rozpoczynającego się wkrótce Nowego Roku życzymy wszystkim Absolwentom, Nauczycielom i Uczniom wielu powodów do radości , samych szczęśliwych dni i oczywiście zdrowia.

                                                                             Zarząd Stowarzyszenia

 

8 września 2022

          W trakcie pierwszego powakacyjnego spotkania Zarządu Stowarzyszenia zaproponowaliśmy przeprowadzenie obchodów 107 rocznicy powstania Miejskiego Gimnazjum Męskiego imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi..                                                    Termin zjazdu absolwentów ustalono na październik 2023 .

Obchody 105 rocznicy nie odbyły się ze względu na panującą w całym kraju epidemię.

 

 

Czerwiec 2022

          Powróciliśmy do tradycji przyznawania wskazanemu przez Radę Pedagogiczną uczniowi stypendium. W  roku szkolnym 2021/2022 była nią Magdalena Wdówik. Stypendystce serdecznie gratulujemy.

 

 

 

Reportaż o Jacku Zejdlerze

         We wtorek 19.01.2021 w programie telewizyjnym TVP 2 o godzinie 23:20 będzie wyświetlony reportaż pod tytułem          " W starej koszuli, z odwagą w sercu".

          Reportaż dotyczy tragicznie zmarłego naszego Kolegi Jacka Zejdlera - matura 1973.  Jacek był aktorem Teatru Jaracza w Łodzi. Mogliśmy podziwiać jego wspaniałą kreację między innymi w Ślubach Panieńskich Fredry. Po usunięciu Jacka z Teatru w 1979 (za zaangażowanie się w działalność opozycyjną) pracę znalazł dopiero w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Szerszej publiczności był znany ze swej tytułowej roli w telewizyjnym serialu " Stawiam na Tolka Banana", emisja pierwszego odcinka odbyła się 1973 roku. Do tragicznej śmierci Jacek doszło 2 stycznia 1980.

Mam nadzieję , że film podejmie próbę wyjaśnienia tajemniczej śmierci Jacka.

       - w imieniu Zarządu - Tadeusz Bienias

 

ROK 2021


Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku

życzymy naszym Absolwentom, Gronu Pedagogicznemu oraz Uczniom III LO

aby możliwie szybko powróciła normalność naszego życia,

żebyśmy mogli znowu cieszyć się spotkaniami w gronie przyjaciół

w ogródkach i pubach.

Życzymy dużo zdrowia, uśmiechu , aby nie omijały nas wspaniałe przygody.

 

                     -   Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

Garść wybranych informacji dotyczących prac Zarządu Stowarzyszenia


- Stało się tradycją , że co roku przyznajemy jednorazowe stypendium dla wybranego ucznia naszej Szkoły. Tak stało się i w tym roku szkolnym (2019/2020) Stypendium w wysokości 1500 zł przyznaliśmy wskazanemu przez Panią Dyrektor i Radę Pedagogiczną uczniowi.

 

- Podobnie nasze Koleżanki i Koledzy z rocznika maturalnego 1969 w trakcie obchodów związanych z uroczystością Złotych Matur (rok 2019) podjęli decyzję o przekazanie w formie stypendium  kwoty 500 zł dla jednego z uczniów szkoły.

 

- Zgodnie z Uchwałą Zarządu w roku 2017 zleciliśmy wykonanie portretu dyrektora Marka Kaczorowskiego. Portret został powieszony w auli w galerii zasłużonych dla naszej Szkoły pedagogów.

 

- Ufundowaliśmy (w roku 2019) i dopilnowaliśmy wykonania i powieszenia w auli Szkoły emblematu Stowarzyszenia. Poprzedni emblemat był wykonany z nietrwałego materiału i nie prezentował się wystarczająco godnie jak na naszą Szkołę.

 

Obchody 100-lecia Szkoły

      Oprócz tradycyjnej formy obchodów jubileuszu naszej Szkoły ( uroczysta akademia w Filharmonii Łódzkiej, dalsze uroczystości w auli Szkoły, zwiedzanie pomieszczeń Szkoły,  wystawy okolicznościowe, spotkania koleżeńskie i uroczysty obiad w restauracji w  budynku NOT-u ) nasi koledzy postanowili odbyć rejs żeglarski. Na burcie jachtu umieścili baner z godłem Szkoły i informacją dotyczącą celu wyprawy.

 
Dwójka zapaleńców : Krzysztof Woźniak ( matura w III LO w roku 1972 ) oraz Sławomir Pietrzyk ( matura w III LO w roku 1976 ) postanowiła dla uczczenia 100-lecia istnienia szkoły( Miejskie Gimnazjum Męskie im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi , a później  III LO ) zorganizować rejs żeglarski na trasie z Amsterdamu do Gdyni. Uczestnikami rejsu byli nasi absolwenci.
 
Rejs odbył się w terminie 15.08.2016 - 31.08.2016 na jachcie będącym własnością Sławka. 
 
Poniżej dane jachtu:
- długość 11 m
- szerokości  3,6 m
-  wyporność  8 ton
Typ jachtu: Seal 36 projektu firmy Van de Stad. Kadłub stalowy.
Zbudowany w 1992r w Holandii.
 
Rejs rozpoczął się  15.08.2016  w Amsterdamie.
Stąd Kanałem Północnym popłynęli do Ijmuiden. Jest to port leżący już nad Morzem Północnym.Dalej kurs na pn-wsch. do Den Helder (NL) i  Borkum (D), później jednym skokiem popłynęli do Helgolandu - małej wyspy w pobliżu ujścia Elby.  Stąd ruszyli wprost do Oslo i przez cieśniny duńskie z postojem w Geteborgu i Kopenhadze popłynęli  dalej do Gdyni.
Wiadomości z rejsu zawarłem w blogu - link poniżej.

 

http://iiilo.blogspot.com/2016/08/normal-0-21-dwojkazapalencow-krzysztof.html

 Zdjęcia z uroczystości w filharmonii, auli i obiadu znajdują się w zakładce GALERIA