logotype

1934

Rocznik  1934
L.p. Nazwisko szkolne i imię klasa e-mail
1 Bielecki Konstanty    
2 Brauer Maurycy    
3 Chuzik Henryk    
4 Chwaliński Mieczysław    
5 Chwat Rubin    
6 Dobrowolski Zygmunt    
7 Fidler-Wieruszewski Wacław    
8 Gomułka Lew    
9 Holcman Władysław    
10 Katolik Władysław    
11 Kaufman Maurycy    
12 Kawnik Erwin    
13 Klimczak Józef    
14 Krupiński Bolesław    
15 Kulisz Tadeusz    
16 Labuk Leon    
17 Majeranowski Jan    
18 Maraszczyk Franciszek    
19 Nawrocki Stefan    
20 Neubart Tadeusz    
21 Niewieczerzał Bogusław    
22 Pałaszewski Kazimierz    
23 Perkal Szlama    
24 Piasecki Władysław    
25 Pietras Kazimierz    
26 Pilarczyk Bronisław    
27 Potempa Bronisław    
28 Rubinlicht Izrael    
29 Schmidt Waldemar    
30 Siewierski Lucjan    
31 Synowiec Edmund    
32 Szelubski Leon    
33 Sznell Wiktor    
34 Szymczak Marjan    
35 Tarkowski Zygmunt    
36 Wajnman Abram    
37 Węglewski Zygmunt